Miért vagyunk

Miért vagyunk

Egység a sokféleségben. Így szól az Európai Unió jelmondata, amely egyszerre utal a béke és jólét megteremtése érdekében létrehozott, a közös cél érdekében összetartó közösségre és az európai kontinensünk rendkívül gazdag kulturális, nyelvi és társadalmi sokszínűségére. Az Esély Közösség is egy olyan egységet alkot a sokféleségben, amely a tágabb értelemben vett szociáldemokrácia értékeire építkezve hívta életre az összetartó, egymással kooperáló, egy felvilágosult és európai Magyarországban érdekelt, sokszínű és sok apró helyi közösség laza hálózatát.

Az Esély Közösség bárki előtt nyitott, aki alapértékként gondol a jelzőktől mentes demokráciára, az európai mércék szerint mért jogállamiságra és a minden ember iránti, valós szolidaritásra. Az Esély Körök által alkotott laza hálózat alapelveiben a széles spektrumú szociáldemokrácia értékeit követi – amely Kéthly Anna harcos örökségét ugyanúgy követendőnek tartja, mint a német Willy Brandt béketeremtő szellemiségét –, de vitaképes nyitottsággal fordul bármilyen más demokratikus ideológia támogatói felé is, ha más formában és hangsúllyal, de ugyanúgy a közös hazánk és nemzetünk érdekében kívánnak tenni.

A NER rendszere a kiváltságokra és a kiváltságosokra épült. Nevében ugyan nemzeti, de tetteiben kirekesztő, elitista és végtelenül korrupt. Valljuk, hogy a mostani politikai rendszer nem a közös haza, hanem pusztán egy szűk csoport érdekeit szolgálja, ezért minden lehetséges társadalmi eszközzel ellen kell tartani a törekvéseinek.

Az Esély Közösség ugyanakkor nem szekértáborokban, hanem közös hazában, a nemzet „politikai” újraegyesítésében gondolkodik közösen megalkotott nemzeti minimum alapján. Élünk azzal az alapjogunkkal, hogy szabadon gondolkodunk Magyarország és a minket körülvevő világ sorsáról, de mindig nyitottan és párbeszédre készen fordulunk bárki más véleménye felé is. Tiszteljük másként gondolkodó honfitársainkat és kiállunk azért, hogy bárki, félelem nélkül elmondhassa véleményét. Ápoljuk lakóhelyünk és hazánk legszebb hagyományait, építjük és szépítjük meglévő értékeit, azokat lehetőségeink és tehetségünk szerint új értékekkel gazdagítjuk.

Számunkra alapvetés, hogy aki magyarnak vallja magát, azt nincs joga senkinek kirekeszteni a közös nemzetből. Számunkra alapvetés, hogy egy igazságos és jól működő társadalomban a különbségek folyamatosan csökkenthetők és nem feszítik tovább erőszakos állami ideológiák mentén. Számunkra alapvetés, hogy a haza nem lehet Európa ellenzékében.

Az Esély Körök célja és feladata, hogy hallassák a helyi közösségek hangját a közéletben, felkarolják a legkisebb ügyeket is a településeken és az Esély Közösség hálózatának segítségével megoldásokat keressenek. Közösségünk rendszeres online és offline találkozók keretében építi egymás közötti kapcsolatait, nyilvános pódium-beszélgetésein pedig szakértők segítségével biztosít értékes információkat a társadalmilag fontos és kiemelt ügyekben, így például a rezsibiztonság, az egészségügy, a jogállamiság, az oktatás vagy épp a családi pénzügyek krízis idején történő kezelésében. Segítjük egymást, esélyt teremtünk egymásnak.

Az Esély Közösség nem alakul párttá, létrejöttének és közéleti tevékenységének egyik fontos alapja épp a komoly hagyományokkal rendelkező, szociáldemokrata mozgalmi építkezés. Céljaink és értékeink minél eredményesebb képviselete érdekében ugyanakkor készek vagyunk a demokratikus ellenzék pártjaival együttműködni és a választásokon induló ellenzéki jelölteket érdemben támogatni.

A NER nem egyenlő Magyarországgal.

A NER haszonélvezői nem egyenlőek a magyar nemzettel.

Adjunk esélyt egymásnak,

Adjunk esélyt a közös hazának,

Adjunk új esélyt Magyarországnak!

vissza a főoldalra
Esélyközösség.hu 2023 | Minden jog fenntartva!